Πιστοποίηση Κουφωμάτων

 

 

Πιστοποίηση Κουφωμάτων

Αρχικές Δοκιμές Τύπου (ΙΤΤ) για Σήμανση CE για πόρτες και παράθυρα.
Δοκιμές Αεροδιαπερατότητας–Υδατοστεγανότητας- Αντοχής στην Ανεμοπίεση
σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα EN 1026, EN 1027 και EN 12211.

Εξοπλισμός

• Σύστημα ελέγχου κουφωμάτων KS Test Rig.
• Maximum μέγεθος κουφώματος 2200 mm πλάτος και
2300 mm ύψος.
• Διάφορα υλικά, μάρκες και μεγέθη κουφωμάτων μπορούν
να μετρηθούν.