Δραστηριότητες

Εργαστήριο Μηχανικών Δοκιμών

Διεξάγονται όλες οι μηχανικές δοκιμές: εφελκυσμός, θλίψη, κρούση, κάμψη, κόπωση, ερπυσμός, σκληρομέτρηση και κρίσιμος συντελεστής έντασης τάσεων.

Εργαστήριο Μη Καταστροφικού Ελέγχου

Διεξάγονται μη καταστροφικοί έλεγχοι με ραδιογραφία, υπέρηχους, μαγνητικά σωματίδια, διεισδυτικά υγρά και δινορρευματα.

Εργαστήριο Οπτικής και Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Μικροσκοπική εξέταση της δομής υλικών για συσχέτιση της μικροδομής με τις μηχανικές και χημικές ιδιότητες. Προσδιορισμός φάσεων με Image Analysis και χημική ανάλυση μέσω του συστήματος EDS .

Εργαστήριο Χημικών Αναλύσεων.

Χημική  ανάλυση κράματα σιδήρου, αλουμινίου και χαλκού με φασματογράφο σπινθηρισμού υψηλής ακρίβειας.